Środa Wielkopolska komorniksrodawlkp.pl
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości o nr KW PO1D/00031472/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-03-2020 r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6
w sali nr 4 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 62-023 Kamionki, ul. Modelarzy 20, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1D/00031472/7.
Autor: AS 2020 Feb 25
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW PO1D/00034423/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 953 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 26-11-2019r. o godz.12:30
w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
Autor: AS 2019 Oct 24
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW PO1D/00041921/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 26-11-2019 r. od godz. 12:00
w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości
Autor: AS 2019 Oct 24
GKm 35/19 OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KW 59399/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Bernard Gust na podstawie art. 945 2 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2019 r. o godz. 11:00 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:63-024 Krzykosy, Solec, dla ktrej Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1D/00059399/3.
Autor: AS 2019 Sep 30
GKm 35/19 OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KW 58581/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Bernard Gust na podstawie art. 945 2 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2019 r. o godz. 10:30 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:63-023 Solec, dla ktrej Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1D/00058581/9.
Autor: AS 2019 Sep 30
GKm 35/19 OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KW 49954/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Bernard Gust na podstawie art. 945 2 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2019 r. o godz. 10:00 w miejscowości: Przymiarki, ul. Leśna 5 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości, dla ktrej Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1D/00049954/9.
Autor: AS 2019 Sep 30
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości o nr KW PO1D/00031472/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 03-10-2019 r. o godz. 10:30
w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 3, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnikw: Paulina Knop-Grzempa, Jacek Grzempa
położonej: 62-023 Kamionki, ul. Modelarzy 20, Kamionki,
dla ktrej Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1D/00031472/7
Autor: AS 2019 Sep 26
Km 827/17 - Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości o nr KW PO1D/00046782/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 945 2 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 10:00 w miejscowości: Radzewo, gm. Krnik zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod adresem: 62-035 Krnik, Radzewo, dla ktrej Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1D/00046782/1.
Autor: AS 2019 Sep 26
Km 904/18 - Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości o nr KW PO1D/00037158/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 945 2 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 r. o godz. 13:00 w miejscowości: Dominowo zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej: 63-012 Dominowo, dla ktrej Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1D/00037158/2.
Autor: AS 2019 Sep 26
Km 644/17 - Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości o nr KW PO1D/00043132/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 945 2 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2019 r. o godz. 10:00 pod adresem Oś. Jagiellońskie 2/18, 63-000 Środa Wlkp. zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej: 63-000 Środa Wlkp., Oś. Jagiellońskie 2/18, dla ktrej Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1D/00043132/9.
Autor: AS 2019 Sep 26
Km 1610/16 - Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości KW PO1D/00030663/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 945 2 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2019 o godz. 13:00 w miejscowości: ul. Brodowska 36A/5, 63-000 Środa Wlkp. zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej 63-000 Środa Wlkp., ul. Brodowska 36A/5, Środa Wlkp.,dla ktrej Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1D/00030663/6.
Autor: AS 2019 Sep 26
Km 1321/17 - Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości KW PO1D/00047906/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 945 2 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2019 r. o godz. 10:00 w miejscowości: Kijewo 28/2, 63-000 Środa Wlkp. zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod adresem 63-000 Środa Wlkp., Kijewo 28/2, dla ktrej Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1D/00047906/4.
Autor: AS 2019 Sep 26
Km 613/18 - Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości KW PO1D/0002456/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 945 2 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2019 r. o godz. 12:00 w miejscowości: Nowe Miasto nad Wartą zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej: 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, ul. Słoneczna 44, dla ktrej Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1D/00024756/0.
Autor: AS 2019 Sep 26
Opis i oszacowanie nieruchomoci 63-000 roda Wlkp. ul. Lipowa 26
Komornik Sdowy przy Sdzie Rejonowym w rodzie Wielkopolskiej Bernard Gust
w sprawie o sporzdzenie spisu inwentarza spadku na podstawie art. 945 2 Kpc podaje do publicznej wiadomoci, e w dniu 17-07-2019 r. o godz. 10:00 w miejscowoci: 63-000 roda Wlkp. ul. Lipowa 26 zostanie dokonany opis i oszacowanie - wchodzcej w skad masy spadkowej po ww. spadkobiercach po zmarym w dniu 09-12-1954 r. Jakubie Anioa - nieruchomoci, dla ktrej prowadzona jest ksiga wieczysta o nr XVI-663 (dziaka ewidencyjna o nr 2901) - przy udziale biegego sdowego mgr Wojciecha Gryglaszewskiego.

Termin ukoczenia protokou opisu i oszacowania ww. nieruchomoci wyznacza si na dzie 19-08-2019 r., godz. 10:30. Ukoczenie protokou nastpi w kancelarii Komornika Sdowego.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o ktrych nie ma wiadomoci, oraz inne osoby, ktre roszcz sobie prawa do nieruchomoci, aby przed ukoczeniem opisu zgosiy swoje prawa.
Autor: NS 2019 Jun 08
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW PO1D/00020764/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2019r. o godz. 13:30
w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja 12/444 części nieruchomości położonej: 62-035 Krnik, Błażejewko, dla ktrej Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1D/00020764/1.
Autor: NS 2019 Apr 10
Powered by CuteNews


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.
Copyright (c)2009 Agrokomp